Oppervlakte driehoek berekenen

De oppervlakte van een driehoek is de helft van de oppervlakte van de rechthoek waarin je de driehoek kunt plaatsen. Bij een rechthoekige driehoek, zoals in de eerste afbeelding, is dit duidelijk te zien. Wanneer we te maken hebben met een driehoek die geen rechte hoek heeft (90°) dan is dit lastiger te zien. Echter als je een lijn trekt vanuit punt C loodrecht naar beneden, dan krijg je twee driehoeken die beide een rechte hoek hebben (zie tweede afbeelding). Je ziet dan dat beide driehoeken in een rechthoek passen die twee keer de oppervlakte heeft van de betreffende driehoek.
oppervlakte driehoek met rechte hoek
oppervlakte driehoek zonder rechte hoek
We kunnen de oppervlakte van een driehoek dus als volgt in een formule schrijven:

Oppervlakte driehoek = (BASIS x HOOGTE)/2

Hierbij is de basis één van de zijden van de driehoek. De hoogte van de driehoek wordt bepaald door een lijn die loodrecht op de basis staat en uitkomt in de tegenoverliggende hoek. Wanneer lengte van de basis en/of de hoogte onbekend is, kun je deze uitrekenen met de driehoek rekenmachine hieronder.

Driehoek rekenmachine

Vul 3 waarden in, waarvan minimaal één zijde. De driehoek wordt berekend op basis van 3 waarden. Wanneer meer waarden zijn ingevuld worden deze overschreven. Rechts verschijnt een grafische voorstelling van de driehoek.
Zijde a:
Zijde b:
Zijde c (basis):
Hoek A (α):
Hoek B (β):
Hoek C (γ):
Hoogte (hc):
Oppervlakte:
Omtrek:
Vul 3 waarden in, waarvan minimaal één zijde.

Voorbeeld driehoek ABC: